VERKSAMHETSSYSTEM & PROCESSUTVECKLING

Vi erbjuder uppbyggnad och utveckling av verksamhetssystem samt processutveckling.

Kvalitetskrav motsvarande ISO 9001

Verksamhetssystemet bör omfatta fasta rutiner och organisationen bör lagra och kommunicera information på ett effektivt sätt. En grundtanke i ISO 9000-serien är att det ska gå att hitta möjligheter till förbättringar i verksamheten, till exempel genom att spåra orsaken till fel som uppstår. En annan genomgående del av ISO 9000-serien är att kontinuerligt utveckla organisationens metoder och processer.

Processutveckling

Genom att beskriva sin verksamhets processer upptäcker man möjligheter och ser problem. Man får en karta att navigera efter då man utvecklar verksamheten.

En styrning av verksamhetens processer uppnår ökad effektivitet och konkurrensfördelar. Genom systematisk processdesign och matchning med etablerade standarder skapas förutsättningar för effektiva processer och lyckad förändring.

Vi erbjuder SharePoint

Funktionerna i SharePoint 2010 samverkar till att hjälpa ditt företag att snabbt uppfylla föränderliga affärsbehov. Med SharePoint 2010 kan de anställda dela med sig av idéer och expertis, skapa anpassade lösningar för specifika behov och hitta rätt affärsinformation så att de kan fatta bättre beslut. Inom IT hjälper SharePoint 2010 dig att minska kostnaderna för utbildning och underhåll, spara tid och kraft, och fokusera på viktigare affärsfrågor.

Dokumenthantering

Handhavandet av handlingar (dokument) från det att de skapas (upprättas) intill arkivställning eller utgallring (förstöring). Dokumenthantering och arkivering/arkivhantering bildar en enhet under en handlings hela livscykel.

Intranät

Ert interna samarbete kan fungera smidigare och mer effektivt. Ni kan designa intranätet helt efter era behov så att det stödjer och underlättar den interna kommunikationen på bästa sätt.

Samla alla era diskussioner, personalhandböcker, mallar, riktlinjer och policies, nyheter och gemensamma kalendrar och nå materialet när du vill – var du vill.

Referenser

2009 - 2013

Ericsson har tagit rollen som Prime Integrator i ett miljard-SEK program och tillhandahåller HW, SW och tjänster till en kund i Afrika. Min roll och mitt ansvar:
- Etablering
av kundens affärs-, drift- och stöd-processer
- Utveckling och distribution av kundens verksamhetsystem
- Kvalitets
krav motsvarande ISO 9000
- Support av kvalitet och verksamhetsystem

2012

Ericsson; Quality Assurance Manager i ett projekt där 3G ska installeras i huvudstaden i ett land i Nordafrika.

ISO 9001

Orangia AB makes Managament System with ISO 9001 standard

Scor process

Orangia AB uses SCOR process

Sharepoint

Orangia AB uses Sharepoint

Dokumenthantering

Identifiering av informationsbehovet och därtill nödvändiga dokument (handlingar) i aktuell organisation
Utformning av dokument (handlingar)
Versionshantering