Webbsida för Kulturarenan Kalmar län.

En webbsida klar för Vänskapsförbundet Sverige-Israel.

Ny logotyp och webbsida framtagen för ny parkering vid Kalmar Öland Airport. Flygarns parkering.

Några reklamfilmer för Södermöre pastorat och Kyrkorna i Kalmar.

Musik till reklamfilm

Ekumeniska rådet i Kalmar behövde en webbsida för gemensamma arrangemang. Jag fick förmånen att ta fram den.

 

Referenser