Ekumeniska rådet i Kalmar behövde en webbsida för gemensamma arrangemang. Jag fick förmånen att ta fram den.

 

Roligt att få äran att göra om designen för Radio Vättervågs webbsida, särskilt roligt då jag själv jobbat där under 90-talet.

Under sommaren och hösten har vi streamat mässor och konserter för Södermöre pastorat. Ett par av konserterna här.

Under sommaren och hösten har vi streamat mässor och konserter för Södermöre pastorat. Några av mässorna och konserterna här.

Under sommaren och hösten har vi streamat mässor och konserter för Södermöre pastorat. En av mässorna här.

Referenser