Select your language

Det blir ofta merjobb när man fått ett jobb, så också med senaste kunden Koppen AB. Nu har jag gjort både fler mallar till nyhetsbrev men även en annons som finns på deras webbsida och som även ska finnas på deras bilar.

Orangia AB Koppen

/ Johanna

Referenser