Select your language

Webbsida i Joomla för ett projekt för folkgrupperna Nyangatom (Sydsudan och Etiopien), Toposa (Sydsudan) och Turkana (Kenya). Om mänskliga rättigheter i allmänhet, barn och handikappades situation och rättigheter specifikt, hälsa, nutrition och odling m.m. Samt ett projekt för gatubarn i Lokichoggio, norra Kenya. Stories for Life och Loki Street Kids.

Stories for life 2024

Loki Street Kids 2024

Referenser