Färdigställande av design och översättning till svenska på Kalmar Rocks.

Referenser