Konstsällskapet Nya Dryaden behövde en webbsida. Jag fick den äran.

Sedan 2015 har jag 4 gånger per år gjort en tidning för Södermöre pastorat i Kalmar. Nu har jag börjat göra tidningar även för Torsås pastorat. Exempel på dessa tidningar kan man titta på och läsa här.

 

En förnyelse av en gammal webbsida; Kentalia

Ny webbsida gjord för det nya entreprenörsnätverket Introbiz Sweden. Ett nätverk som startades i Wales, Storbritannien 2009, nyss lanserat i Sverige.

Färdigställande av design och översättning till svenska på Kalmar Rocks.

Referenser