Webbsida redigerad för Cafébussen.

En webbsida och logotyp gjord för Hjertas.

Konstsällskapet Nya Dryaden behövde en webbsida. Jag fick den äran.

Sedan 2015 har jag 4 gånger per år gjort en tidning för Södermöre pastorat i Kalmar. Nu har jag börjat göra tidningar även för Torsås pastorat. Exempel på dessa tidningar kan man titta på och läsa här.

 

En förnyelse av en gammal webbsida; Kentalia

Referenser