Select your language

INTEGRITETSPOLICY

Denna policy kan uppdateras. Den ändrades senast 2022-05-05

Denna webbplats och våra interna system är utformade för att följa nationella lagar när det gäller dataskydd och användarskydd. EU-reglerna GDPR eller Dataskyddsförordningen innebär ökat skydd för privatpersoners integritet.

Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra besökare på webbsidan och kunders personuppgifter med aktsamhet. Vi kommer aldrig att sälja eller på annat sätt distribuera eller offentliggöra dina personuppgifter.

PERSONUPPGIFTER PÅ WEBBSIDAN - COOKIES

Denna webbplats använder cookies. Du kan ställa in din webbläsare hur du vill acceptera cookies.

Vi använder cookies för spara dina inställningar för framtida besök. Vi använder även de uppgifter vi samlar in för att via Google Analytics analysera uppgifter om besökares demografiska förhållanden och beteende utifrån de uppgifter vi erhåller från vår webbplats. Analys utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedd att identifiera enskilda besökare.

PERSONUPPGIFTER SOM KUND

Du själv kan välja att genom samtycke lämna uppgifter som kan identifiera dig, exempelvis genom att skicka e-postmeddelanden till oss eller på annat sätt. Vi behandlar enbart de uppgifterna som vi får från våra kunder, eller de uppgifterna som du själv ger oss, för ändamålet att kunna leverera våra tjänster.

Vi behandlar bara våra kunders uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Vi använder oss av avtal samt rättslig förpliktelse för denna behandling.

Vi vill kunna bistå er med era uppgifter vid de fall ni har förlorat dem. Under vår affärsrelation och en tid därefter kan vi därför komma att lagra våra kunders uppgifter i våra olika system.

SÄKERHET

Vi kommer att rapportera eventuella olagliga överträdelser på denna webbplats eller i våra tredjepartsdatahanterare till alla relevanta personer och myndigheter inom 72 timmar efter att överträdelsen blivit känd för oss om det framgår att lagrade identifierbara personuppgifter har stulits.

Den här webbplatsen finns på en webbserver som tillhandahålls av webbhotellet Oderland i Göteborg. Varje sida på denna webbsida är skyddad via SSL-teknik och skyddade webbservrar. Mer information om Oderland finns på deras webbplats www.oderland.se. Vi använder digitala tjänster, såsom e-post, inom molntjänsten Office 365 som tillhandahålls av Microsoft. Mer information finns på deras webbplats www.microsoft.com.

RÄTTIGHETER

Du kan när som helst ta kontakt med oss för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta, eller be oss uppdatera, korrigera eller radera uppgifterna. Du har även rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Även om du samtycker till våra policies kan du alltid ändra dig och välja att inte samtycka vid ett senare tillfälle.

Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

KONTAKT

Om du har frågor eller funderingar kring vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Orangia AB - Johanna Ingvarsson
johanna@orangia.se
0480-31 48 68